top of page

MARLINDE

+ TEONA

scroll

Al heel snel waren wij erover uit dat deze twee Bossche dames het gezicht moesten worden van onze campagne. Niet alleen omdat ze buitengewoon mooi zijn, maar nog veel meer omdat de liefde echt van dit kersverse koppel van 9 maanden af spat. Daarnaast, zijn ze heel erg gedreven om met veel positieve energie een verschil te maken, zodat we tijdens een avondje stappen vooral ‘normaal’ kunnen doen. Ze zitten niet bij de pakken neer, ze pakken door. Tijd om deze twee kanjers beter te leren kennen in een onderonsje! 

Interview met marlinde & teona

Mandy: Jullie deelname in deze campagne leek heel voor de hand liggend, waarom wilden jullie eigenlijk zo graag meedoen?

Teona: We zijn het een beetje zat dat wanneer wij mekaar een kus geven, dat meteen geseksualiseerd wordt.

Mandy: Hoe merken jullie dat bijvoor-beeld?  

Teona: Tijdens het stappen komen eigenlijk heel vaak mensen naar ons toe die ofwel ongevraagd aan ons zitten, of opmerkingen maken.

Marlinde: Soms zijn dat ook juist positieve opmerkingen: Dan komen ze hun respect naar ons uitspreken en gaan ze in gesprek met ons over LHBTI+ rechten.. Ik kan mij wel voorstellen dat dit voor hetero mensen wellicht moeilijk te bevatten is, maar een dergelijke overdreven positieve, aanmoedigende of complimenteuze reactie is soms even goed irritant. Op dat moment ben ik voor mijn gevoel in eerste instantie ook maar een normaal mens, die net als iedereen om mij heen relaxed op stap is en gewoon mijn partner een kus geeft. Kennelijk vinden mensen dat toch nog steeds heel bijzonder en een hele ‘happening’, dat mag voor mij nu wel een beetje klaar zijn anno 2019. 

Teona: Tuurlijk zijn ‘positive vibes’ altijd leuk, maar de nadruk ligt zo op onze geaardheid op zo’n moment.

Mandy: Dat herken ik wel, die overdreven positieve reacties kunnen ook nogal een vervreemdende uitwerking hebben, omdat er eigenlijk iets uitgelicht wordt dat kennelijk voor andere mensen als ‘niet normaal’ gezien wordt. Weerhoudt dat jullie ervan om affectie te tonen in het openbaar?

Marlinde: Ik denk dat wij er vooral voor kiezen om juist wel die affectie te tonen in het openbaar zonder er al te veel over na te denken. Door soms maar gewoon even dat risico te nemen en het gewoon maar aan te gaan en er niet voor weg te lopen.  

Teona: Natuurlijk zijn er weleens momenten dat je je even onveilig voelt, bijvoorbeeld wanneer je in de avond in het donker langs een groepje mensen moet lopen. Soms laten we dan toch even mekaars’ hand los, om toch maar even het zekere voor het onzekere te nemen. 

Mandy: Als we onderzoekcijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau mogen geloven, dan zou die tolerantie juist ontzettend in de lift zitten. Merken jullie dat ook? 

Marlinde: Ik vind het juist achteruitgegaan. Door nieuwe ontwikkelingen in de emancipatiestrijd van de LHBTI+, komt er weer opnieuw veel aandacht voor dit onderwerp. Dat maakt ook dat mensen weer meningen gaan vormen over taboes die wellicht nu juist doorbroken worden, bijvoorbeeld rondom genderdiversiteit. Die meningen kunnen tegenwoordig vrij anoniem en ongenuanceerd op social media geuit worden. Ik denk ook wel dat mensen misschien soms een beetje moe zijn van die emancipatiestrijd, waardoor het een averechtse werking lijkt te hebben. Het is een beetje alsof een afgesloten boek weer opeens geopend wordt en dat dat ook weer opening geeft aan mensen om er een oordeel over te vellen. Wat eerst juist wel ‘okay’ leek te worden bevonden, zoals bijvoorbeeld de cover van de Linda met twee kussende vrouwen, staat nu opeens weer opnieuw ter discussie.  

Gepubliceerd op 9 oktober 2019

Mandy: Toch lijken die cijfers juist een tegenovergestelde tendens te schetsen, hoe is dat volgens jullie te verklaren? 

Marlinde: Wanneer je iemand op de man zou vragen naar diens blik op homoseksualiteit, dan zullen mensen al snel zeggen dat ze geen problemen ermee hebben en doet iedereen alsof ze heel ‘open minded’ zijn. Ik denk dat mensen dan toch een beetje sociaal wenselijk antwoorden, want niemand wil natuurlijk onaardig overkomen. We leven toch in een land wat omschreven wordt als ‘tolerant’, maar zodra je mensen in een groep zet en laat nadenken over LHBTI+ rechten, dan lijkt het alsof mensen zich toch gesterkt voelen door de gedeelde intolerante meningen van anderen en durven ze zich wel weer negatief te uiten en te zeggen wat ze nu eigenlijk echt vinden. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een negatief denkbeeld delen vanuit hun geloof of culturele achtergrond. 

Mandy: Dat klinkt een beetje als een soort van ‘schijntolerantie’. Kan ik dat zo zeggen? 

Marlinde: Ja zoiets. 

Mandy: Hoe zouden we dan de volgende stap kunnen maken om die tolerantie werkelijkheid te maken zodat jullie ‘gewoon’ kunnen zoenen zonder al die heisa?

Teona: Ik denk dat het heel belangrijk is dat er zichtbaarheid gecreëerd wordt, zoals nu met deze campagne. Als mensen dit gewoon vaker gaan zien, twee kussende mannen of twee kussende vrouwen, dan wordt er hopelijk op den duur ook niet meer zo’n ding van gemaakt. Ik denk dat het belangrijk is dat het, ook op social media, meer zichtbaar mag worden zodat mensen eraan gaan wennen en dat er op het gegeven moment niet meer wordt gezegd: ”Oh kijk dat lesbische stel”, maar gewoon “oh kijk dat stel”.  

Marlinde: Ik denk persoonlijk dat de campagne die we nu doen zeker een impact heeft, maar het is ook een momentopname om even een bewustzijn te creëren. Na deze campagne, gaan mensen waarschijnlijk weer gewoon over tot de orde van de dag en daarom is het denk ik belangrijk dat we blijven herhalen en hiermee moeten doorgaan totdat het niet meer nodig is. Daarbij denk ik ook dat er pas echt dingen wezenlijk gaan veranderen, als je op jonge leeftijd al begint met educatie en voorlichting en kids al vroeg aanleert dat iedereen gelijk is. 

Mandy: Wat zou voor jullie een gewenst effect van deze campagne zijn?

Marlinde: Ik zou het liefst willen dat vrienden en familie bij het zien van de foto’s niet tegen mij en Teona vol lof gaan zijn omdat wij dit zo goed gedaan hebben, maar dat ze gaan onderzoeken hoe ze nu eigenlijk zelf ook kunnen bijdragen aan het gevoel van veiligheid van lesbische of homo-seksuele mensen uit hun eigen omgeving.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page